تعبیر خواب خوک از نظر چند تعبیر کننده خواب برجسته

مجموعه :نشاط و سرگرمی

معبران مشهور غربی و اسلامی تعابیر زیادی را برای دیدن خوک بیان کرده اند و به طور کلی تعبیر خواب خوک بیانگر بدست آوردن ثروت در امور دنیوی و دیدن ضرر و زیان در امور اخروی است.

تعبیر خواب خوک از دیدگاه معبران غربی و اسلامی

دیدن حیوانات از انواع خواب های معمولی است که ممکن است هر فردی در طول عمر خود این خواب ها را ببیند. در مطالب قبلی تعبیر خواب گرگ و تعبیر خواب خرس و تعبیر خواب موش را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن خوک در خواب را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

دیدن خوک در خواب نشانه چه تعبیری است ؟

دیدن خوک در خواب دارای چه تعبیری است ؟

  • محمد بن سیرین 

دیدن خوک در خواب نشانه مردی توانگر و قوی و در عین حال دون همت و بی خیر است.
دیدن خوک خانگی در خواب نشانه مردی فراخ دل و بدرفتار و بد دین و پلید است.
اگر فردی در خواب ببیند که خوک ها را در جایگاهی نگه داشته و رها نمی کند که پراکنده شوند نشانه این است مال زیادی از حرام بدست می آورد.

  • ابراهیم کرمانی 

دیدن بچه خوک در خواب نشانه غم است.
خوردن شیر خوک در خواب نشانه اندوه و مصیبتی است که از جهت مال بدست می آید.
اگر فردی در خواب ببیند که گوشت خوک می خورد نشانه این است که مال حرام می خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که خوکان را از مکانی به مکان دیگر می برد نشانه این است که احوال دنیای وی نیکو می شود و دینش بد می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در میان خوک ها می گردد نشانه این است که خرم می شود از لحاظ مالی که آن را از ظلم بدست آورده است.
اگر فردی در خواب ببیند که در میان خوک ها نشسته است نشانه این است که بر دشمن غالب می شود و بزرگی می یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که خوک از پس پشت او در می آید و از پیش او بیرون می شود نشانه این است که مرادی زشت و پلید او را حاصل می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی به او پوست خوک داد نشانه این است که مال حرام بدست می آورد.

تعبیر دیدن خوک در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که با خوک صحرائی جنگ می کند نشانه این است که با مهتری ستمگر و دون او را خصومت می افتد.
اگر فردی در خواب ببیند که موی خوک یا پوست و استخوان خوک را دارد نشانه این است که به قدر آن مال حلال بدست می آورد.

  • منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر دیدن خواب خوک نشانه مالی زیاد ولی حرام است که از طریق نامشروع و خلاف جمع آوری می شود و خود خواب بیننده مردی است کثافت و پلید که با وجود داشتن ثروت زیاد کثیف زندکی می کند و گذشته ای آلوده و آینده ای نکبت بار دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که خوک در خانه یا مکانی دارد که آن خوک متعلق به خواب ببینده است نشانه این است که مالی فراوان به دست وی می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که خوکان زیاد یا خوکدانی دارد نشانه این است که ثروتی بدست می آورد که حرام است ولی موجب خوشحالی و شادی وی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که گوشت خوک می خورد نشانه این است که پولی نصیب وی می شود که حرام است و منبع و اصل و ریشه آن را نمی شناسد.

تعبیر دیدن خوک در خواب

تعبیر خواب خوک نشانه این است که به خواب بیننده به ظالمی حاجتی افتد و به او زیان می رسد.

دیدن خوک چاق در خواب نشانه این است که در زندگی و شغل خواب بیننده به سرعت دگرگونی هایی ایجاد می شود.
دیدن خوک لاغر در خواب نشانه این است که خواب بیننده با فرزندان خود دچار اختلاف می شود.
دیدن خوک های تازه زا و ماده خوک در خواب نشانه این است که خواب بیننده در کارهای خود پیشرفت می کند.
اگر فردی در خواب صدای خوک بشنود نشانه این است که در اثر مرگ کسی احساس ناامیدی می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که به خوک ها غذا می دهد نشانه این است که بر تعلقات شخصی او اضافه می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که خوک خرید و فروش می کند بیانگر این است که با انجام دادن کارهایی دشوار ثروت زیادی بدست می آورد.
تعبیر خواب خوک چاق و سالم نشانه این است که خواب بیننده در زندگی خود توفیقی مطلوب بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می کند نشانه این است که معاشرینی مردم آزاد دارد.
اگر دختری در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می کند نشانه این است که دوستی حسود و ثروتمند پیدا می کند.

تعبیر خواب خوردن گوشت خوک

  • کتاب سرزمین رویاها 

تعبیر دیدن خوک در خواب نشانه درآمد مالی خوب برای خواب بیننده است.
دیدن خوک چاق و سالم در خواب نشانه بدست آوردن پول و خوشبختی است.
دیدن خوک لاغر در خواب نشانه بی پولی و عذاب است.
دیدن تعداد زیادی خوک در خواب نشانه این است که مبلغی پول بعد از مرگ یکی از اعضاء فامیل نصیب خواب بیینده می شود.
تعبیر خواب خریدن خوک نشانه این است که خواب بیننده شادی بزرگی در پیش دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که خوک می فروشد نشانه این است که دوستانش از وی متنفر می شوند.
تعبیر خواب خوک وحشی نشانه این است که یک دوست در پی آزاد خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که دیگران خوک دارند باید مراقب رقیب خود باشد.

 تعبیر خواب خوک

در این مطلب با تعبیر خواب حیوان خوک در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید با کمک آن خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر کنید.

منبع : آرگا

برچسب :

آرگا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مطالب نشاط و سرگرمی

بیشتر بخوانید
جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه
  • فال حافظ
  • لینک دوستان
  • فقط بخند
  • عاشقانه

دنیای فناوری

سینما و تلوزیون