تعبیر خواب زخم و جراحت روی نقاط مختلف بدن

مجموعه :نشاط و سرگرمی

تعبیر خواب زخم از دیدگاه معبران غربی و اسلامی متفاوت است و با توجه به جزئیاتی که در خواب مشاهده می شود دیدن زخم در عالم رویا دارای تعابیری مختلف است و شما می توانید با توجه به تعابیر ذکر شده خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید. 

تعبیر خواب زخم از دیدگاه تعبیرگران مشهور

دیدن انواع اتفاق هایی که ممکن است در زندگی روزمره برای فردی به وقوع پبیوندند نظیر تصادف و زخم و مردن و … در خواب دارای تعابیری مختلف است که ممکن هر یک از این تعابیر ممکن است در عالم بیداری روی زندگی خواب بیننده تاثیراتی را داشته باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب تصادف و تعبیر خواب خون و تعبیر خواب زایمان را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر خواب زخم در خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا هستیم.

تعبیر خواب زخم

دیدن زخم در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • کتاب فرهنگ تفسیر رویا 

دیدن زخم و جراحت در خواب بیانگر احساسات آسیب دیده خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که شخص دیگری را زخمی کرده بیانگر این است که بیننده خواب تمایل به آسیب زدن فرد دیگری را دارد.

تعبیر خواب زخم بیانگر خطرات و نگرانی هایی است که خواب بیننده پیش رو خواهد داشت.
اگر فردی در خواب ببیند که دیگران زخمی شده اند نشانه استرس و درگیری های ذهنی برای خواب بیننده است همچنین ممکن است که بیننده خواب در عالم بیداری احساس حقارت نیز کند.
اگر فردی در خواب ببیند که زخم او درمان شده بیانگر این است که وی در برابر مشکلات قوی است.
اگر کسی در خواب ببینید که فردی که شما عاشق او شده زخمی و بیمار است نشانه درد روحی و روانی برای خواب بیننده است که این دردها در زندگی واقعی به وسیله درگیری های ذهنی ایجاد شده اند.

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که زخمی بر تنش است و در زخم او اثری از خون نیست بیانگر این است که بیننده خواب بر فرد زخم زننده پیروز می شود و منفعت و خیر می یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که زخمی بر تن دارد و از زخم وی خون بیرون می آید و اندامش به خون آغشته می شود نشانه این است که بیننده خواب مال حرامی را بدست می آورد.

تعبیر دیدن زخم در خواب

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که بر تن وی زخمی است و اندامش توسط آن زخم به خون آلوده شده است بیانگر این است که به اندازه خونی که در خواب مشاهده کرده است در مال و اموال خواب بیننده نقصان ایجاد می شود.
اگر فردی در خواب روی بدن خود زخمی سخت ببیند که از آن خون روان شده است نشانه این است که به اندازه آن زخم به بیننده خواب زیان می رسد.

تعبیر خواب زخم از دیدگاه امام صادق بر سه وجه زیر می باشد :

 1. پیروزی
 2. منفعت و خیر
 3. نقصان در مال و اموال

اگر فردی در خواب ببیند که بدنش زخم زده نشانه بوجود آمدن کاری مشکل برای خواب بیننده است همچنین اگر بیننده خواب ببیند که از زخم ایجاد شده خون بیرون می آید نشانه این است که فردی به وی دروغ می گوید و دروغ آن فرد بر خواب بیننده آشکار می شود.

تعبیر دیدن زخم در خواب از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

اگر فردی در خواب زخمی بر تن خود یا بر تن دیگری ببیند که زخم ایجاد شده خون داشته باشد به بیننده خواب زیان مالی می رسد و اگر زخم خون نداشته باشد خواب بیننده دچار آزردگی و تالم می شود.

 • لوک اویتنهاو 

اگر فردی در خواب ببیند که زخمی شده بیانگر توهین و بی حرمتی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که زخم خود را می بندد نشانه کامیابی در عشق برای خواب بیننده است.
تعبیر خواب زخمی شدن انگشت بیانگر رسیدن زیان به خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که انگشتش را زخمی می کند بیانگر بوجود آمدن مشاجره بین خواب بیننده و دوستانش است.
اگر فردی در خواب ببیند شصت وی زخمی شده بیانگر ضررهای مالی برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب زخم ببیند بیانگر دور ماندن از افراد مورد علاقه اش می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که جایی از بدنش زخمی شده بیانگر این است که خواب بیننده در اثر تسلیم شدن در مقابل لذت های احمقانه محبوبیتش را در برابر آشنایان و دوستان از دست خواهد داد.
اگر فردی در خواب ببیند که به وسیله چاقو زخمی شده بیانگر این است که بیننده خواب دچار مشکلات خانوادگی می شود این مشکلات را بیشتر فرزندان به آن دامن خواهند زد.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی را با چاقو زخمی کرده بیانگر این است که بیننده خواب به شخصیتی ناپسند دچار می شود که برای از بین بردن این صفت ناپسند خواب بیننده باید سعی کند در راه راست قدم بردارد.

تعبیر خواب زخمی شدن در خواب

تعبیر خواب زخم بیانگر این است که موضوعی باعث ناراحتی خواب بیننده می شود.
اگر فردی در خواب روی بدن فرد دیگری زخم مشاهده کند بیانگر این است که بیننده خواب دچار مشکلاتی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که بدنش زخمی است بیانگر ضرر مالی برای وی است.

اگر فردی در خواب ببیند که انگشت هایش کثیف و زخمی شده اند بیانگر این است که اندوه و غمی خواب بیننده را تهدید می کند.

تعبیر دیدن زخم در خواب

در این مطلب تعبیر خواب زخم از دیدگاه تعبیرگران اسلامی و غربی را گردآوری کردیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا

برچسب :

آرگا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه
 • فال حافظ
 • لینک دوستان
 • فقط بخند
 • عاشقانه

دنیای فناوری

سینما و تلوزیون